Teadveloleku (mindfulness) sünonüümideks on ärksus, ärksameelsus, teadlikkus, meeleteadlikkus. Teadvelolevaks vanemaks olemine (mindful parenting) tähistab oskust ühelt poolt olla rohkem kohal vanemaks olemise ilusates hetkedes ning teisalt võimet tulla paremini toime vanemlusega kaasneva stressi ja raskustega. Üks võimalus sellele pürgimisele hoogu anda on teiste lapsevanemate toetavas ning inspireerivas grupis ühiselt õppides ja harjutades – teadveloleva vanemluse 8-nädalasel praktilisel kursusel.

Teadveloleva vanemluse kursusel õpitakse varasemast järjepidevama tähelepanuga märkama käesoleva hetke kogemust. Kursus aitab saada paremat kontakti iseendaga ja oma sisemise tarkusega, seega kursusel ei õpetata vanemlikke oskusi (mis on juba olemas). Küll aga õpitakse paremini tähele panema oma käitumise- ja mõtlemisemustreid, nägema nende päritolu enda lapsepõlves ja hilisemates kogemustes, suhtuma neisse huvi ja sõbralikkusega ning soovi korral neid läbi teadlike valikute ka muutma.
Kursusel käsitletavate teemade seas on enda eest hoolitsemine, oma kehaga parema kontakti saamine, lapsepõlvest pärit skeemide äratundmine, piiride seadmine ja konfliktidega toimetulek.

Susan Bögelsi ja Kathleen Restifo poolt loodud programm (Mindful Parenting) aitab vähendada vanemliku stressi, nii vanemate kui ka nende laste psüühilisi probleeme, parandab oluliselt lapsevanemate koostööd lastekasvatamisel ja suurendab vanema enda tajutud suutlikkust lapse kasvatamisel.